WiFi

WiFi är för de flesta något som bara ska fungera. Idag är WiFi lika självklart som att lamporna går att tända. Vi förväntar oss att det ska fungera! Vår uppgift när vi bygger ett WiFi-nätverk är funktion. Vi analyserar era behov och bygger nätverket utifrån det. Vi bygger professionell WiFi-nät Läs mer…